Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie adresu e-mail

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu subskrypcji newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Express store s.r.o, REGON: 07795637, z siedzibą Bořivojova 878/35, Praha 3 - Žižkov, 130 00, numer identyfikacyjny: 07795637, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, Dział C, Rubryka 307742, która jest administratorem sklepu internetowego Xlwyprzedaz.pl, i które dobrowolnie przekazałem firmie Xlwyprzedaz.pl w zakresie [adres e-mail], dalej w tekście tylko („Dane Osobowe”), zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych.

Wyrażam zgodę na to, aby firma Express store s.r.o przetwarzała moje Dane Osobowe w celach:

1 . Subskrypcji newslettera - wysyłanie ofert, informacji o nowościach i rabatach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych firmie Express store s.r.o w wyżej wymienionych celach oraz w zakresie określonym powyżej do czasu odwołania zgody. Przyjmuję do wiadomości, że firma Express store s.r.o jest uprawniona do przechowywania Danych Osobowych poza okres przetwarzania w ten sposób ustalony, o ile przewidują to odpowiednie przepisy prawa.

Potwierdzam, że rozumiem, iż przysługuje mi prawo żądania dostępu do Danych Osobowych, sprostowania lub usunięcia Danych Osobowych, a także do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych oraz że przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych oraz prawo do przenoszenia Danych Osobowych.

Mam świadomość, że wszystkie powyższe prawa mogę egzekwować pisemnie na adres firmy Express store s.r.o z siedzibą na ul. Bořivojova 878/35, Praha 3 - Žižkov, 130 00, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej info@xlwyprzedaz.pl oraz że przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego właściwego organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych.

Przyjmuję do wiadomości, że administrator nie wyznaczył pełnomocnika do komunikacji z Express store s.r.o. w sprawie przetwarzania Danych Osobowych.

Rozumiem, że w każdej chwili mogę odwołać tę zgodę na piśmie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie, a firma Express store s.r.o uszanuje wycofanie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych.

Potwierdzam, że zaznaczając pole zgody wyrażam dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych.